Модели и технологични решения

Игнатова М., Рашков И., Манолова Н., Гочев В., Панева Д., 
Състав на електроовлакнени влакнести материали от полимери и биологично активни вещества като етерични масла от Salvia sclarea и от Oregano heracleoticum и/или индивидуално биологично активно полифенолно съединение
, Заявители: Институт по полимери – БАН (80%) и ПУ “Паисий Хилендарски”(20%), регистриран полезен модел със защитен № 3904.


Рашков И., Игнатова М., Манолова Н., Кючюк С., Феодорова Я., Томова Т., Славова И., Аргирова М.,

Състави на форми за локално приложение върху кожата, съдържащи екстракт от семена на гинко билоба или смес от екстракт от семена на гинко билоба и индивидуално биологично активно полифенолно съединение, Заявители: Институт по полимери – БАН (50%) и Медицински университет – Пловдив (50%), BG/U/2021/5320/11.06.2021 г., регистриран полезен модел със защитен № 4109.


Игнатова М., Рашков И., Манолова Н., Гочев В., Панева Д.,

Състав на електроовлакнени влакнести материали от полимери и биологично активни вещества като етерични масла от Salvia sclarea и от Oregano heracleoticum и/или индивидуално биологично активно полифенолно съединение
,  Заявители: Институт по полимери – БАН (80%) и ПУ “Паисий Хилендарски” (20%), BG113175 A/24.06.2020 г., заявка за патент, в експертиза.


Рашков И., Игнатова М., Манолова Н., Кючюк С., Феодорова Я., Томова Т., Славова И., Аргирова М.,
Състави на форми за локално приложение върху кожата, съдържащи екстракт от семена на Гинко билоба или
смес от екстракт от семена на Гинко билоба и индивидуално биологично активно полифенолно съединение,  Заявители: Институт по полимери – БАН (50%) и МУ-Пловдив (50%), BG/P/2021/113383/11.06.2021 г., заявка за патент, в експертиза.