Модели и технологични решения

Игнатова М., Рашков И., Манолова Н., Гочев В., Панева Д.

Състав на електроовлакнени влакнести материали от полимери и биологично активни вещества като етерични масла от Salvia sclarea и от Oregano heracleoticum и/или индивидуално биологично активно полифенолно съединение
Заявители: Институт по полимери – БАН и ПУ “Паисий Хилендарски”, BG113175 A/24.06.2020 г., заявка за патент, в експертиза.


Игнатова М., Рашков И., Манолова Н., Гочев В., Панева Д.,

Състав на електроовлакнени влакнести материали от полимери и биологично активни вещества като етерични масла от
Salvia sclarea и от Oregano heracleoticum и/или индивидуално биологично активно полифенолно съединение 
Заявители: Институт по полимери – БАН и ПУ “Паисий Хилендарски”, BG5023 U1/24.06.2020 г., заявка за регистрация на полезен модел, паралелен на заявката за патент BG113175 A, в експертиза.