Работен пакет 2

ЦЕЛ

 

Оценка на антимикотична активностна на създадените биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход) върху гъбични щамове; Оценка на антипаразитната активност на активностна на създадените биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход); Оценка на антивирусната активност на създадените биологично активни средства/системи, съдържащи екстракти от природни източници (с растителни или животински произход)

 

Задача 2.1. Оценка на антимикотичните свойства на създадените средства/системи срещу гъбични щамове, които са развили множествена лекарствена резистентност. Изследване на механизъм на действие
 1. In vitro тестове за оценка на противогъбичната активност на иновативните нискотоксични системи с включени екстракти на БАВ от растителен произход
 2. Протеомен анализ и протеомна карта на гъбичните клетки преди и след третиране с БАВ с антигъбична активност и изследване на механизмите на проникване и свързване в гъбични клетки на създадените активни нискотоксични съединения.
 3. Изследване на механизмите на проникване и свързване в еукариотни клетки на създадените активни нискотоксични съединения от растителен и животински произход
 4. Изследване на антимикотичната активност на тотални екстракти и нови индивидуални БАВ от растителен произход, спрямо представители от род Candida
 5. Изследване на антифунгалния потенциал на създадените активни нискотоксични съединения и определяне на дозата за инхибиране на растежа и развитието на фунгалната култура
Задача 2.2. Оценка на антипаразитната активност на новите средства/системи върху моделни системи. Изследване на механизъм на действие
 1. Изследване на механизмите на действие на активни нискотоксични съединения от растителен и животински произход върху паразитен модел in vivo, предизвикан от представители на род Trichinellа
 2. Протеомен анализ и протеомна карта на паразитните клетки преди и след третиране с БАВ с антипаразитна активност.
 3. Изследване на механизмите на проникване и свързване в еукариотни клетки на създадените активни нискотоксични съединения от растителен и животински произход
 4. Изследване на създадените вещества/екстракти върху модел на сънна болест (Африканска трипанозомиаза)
Задача 2.3. Оценка на антивирусната активност на новите средства върху моделни системи. Изследване на механизъм на действие
 1. Протеомен анализ и протеомна карта на вириони преди и след третиране с БАВ с антивирусна активност. Изследване на механизмите на антивирусен ефект на активните нискотоксични съединения от растителен и животински произход
 2. Изследване на имуностимулиращото действие на новите БАВ/системи върху човешка амниотична клетъчна линия WISH, третирана с рекомбинантен човешки интерферон-гама
 3. Изследване на влиянието на БАВ върху in vitro клетъчни моделни системи. Установяване на стойностите на СС50 и MIC.
 4. Определяне на въздействието на БАВ върху репликацията на щамове на човешките херпесни вируси HHV-1 и HHV-2, включително лекарствено резистентни такива, in vitro. Установяване на стойностите на ED50 и на SI
 5. Изследване на влиянието на БАВ върху извънклетъчната форма на вирусите и върху отделните етапи от репликацията на използваните вирусни щамове. Определяне на засегнатите вирусни белтъчни и/или генни структури във въздействаните етапи от репликацията.
 6. Проучване на възможността за селектиране на резистентни мутанти спрямо БАВ с изразено антивирусно действие и определяне на вида на мутацията.
 7. Обследване на получените форми на БАВ (РП 7) с антивирусна активност за перорално и локално приложение за активност в in vivo моделни животни.