Работен пакет 8

ЦЕЛ

 

Подбор на показалите най-голяма ефективност биологично активни средства/системи за включване в хранителни добавки или козметични средства

 

Задача 8.1. Подбор на показалите най-голяма ефективност биологично активни средства
 1. Оценка и подбор на биологично активни средства/системи с най-силно изразени антиинфекциозна и антитуморна активност
 2. Оценка и подбор на биологично активни средства/системи с най-голяма антиоксидантна активност
Задача 8.2. Разработване на нискотоксични средства от български природни суровини със статут на хранителни добавки
 1. Разработване на различни екстракти БАВ/системи от природни източници (растителни и животински) за хранителни добавки, в зависимост от установената им активност:
  • антибактериална,
  • антигъбична,
  • антивирусна,
  • антитуморна,
  • невродегенеративни заболявания
  • антиоксидантна
 2. Разработване на лабораторна технология за включването им в хранителни добавки с различни приложения (вкл. и за спортисти)
Задача 8.3. Разработване на нискотоксични средства от български природни суровини със статут на козметични средства
 1. Разработване на различни екстракти БАВ/системи от природни източници (растителни и животински) за козметични продукти, в зависимост от установената им активност
 2. Разработване на лабораторна технология за включването им в козметични продукти с различни приложения
 3. Определяне стабилността на разработените козметични средства по отношение на основни технологични и микробиологични показатели
 4. Проучване на възможностите за влагане на природни БАВ и етерични масла от български лечебни и ароматични растения, като природни консерванти и ароматизатори на козметичните продукти